Czy zastanawiałeś się kiedyś jak mocny jest gaz pieprzowy? Gaz pieprzowy jest niczym innym jak pojemnikiem w formie spray, wypełnionym substancją drażniącą. Składnikiem aktywnym jest tutaj Kapsaicyna (trans-8-metylo-N-wanilino-6-nonenamid, C18H27NO3)
Związek ten oddziaływuje na receptory bólu (nocyreceptory) oraz błonę śluzową, powodując uczucie pieczenia. Siłę kapsaicyny znajdującej się w danej substancji, czyli jej moc i ostrość, jest mierzona w jednostkach SHU (skali Scoville’a).

Wilbur Scoville

Wilbur Scoville

Wilbur Scoville był amerykańskim chemikiem, wynalazcą testu organoleptycznego Scoville’a, dziś bardziej znanego jako skala Scoville’a. Opracował test i skalę w roku 1912, gdy pracował w firmie farmaceutycznej Parke-Davis w Detroit mierząc „pikantność” różnych odmian papryki chilli.

Moc poszczególnych produktów w skali SHU

  • Ziarenka pieprzu 100-500 SHU
  • Papryka Tabasco ok. 40.000 SHU
  • Gaz pieprzowy średnio 2.000.000 SHU (Antybandyta Terminator 3.0 – 3mln SHU)
  • Czysta kapsaicyna alkalidowa (OC) 15.000.000 SHU, czyli jest ostrzejsza 8000 razy od sosu Tabasco.

Jeśli chodzi o siłę gazu pieprzowego to skala Scovilla obok jednostek MC (ważniejsze) bardzo dużo mówi nam o jakości gazu pieprzowego. Niestety bardzo często producenci wartość SHU podają na podstawie zawartości MC. Dużą rolę odgrywa tutaj gatunek papryki, z którego pochodzi kapsaicyna. Całe szczęście, że sprawdzić to możemy po cenie. Im droższy gaz pieprzowy, tym z lepszych komponentów powstał i jest mocniejszy, dlatego wystrzegajmy się gazów za kilkanaście złotych.

Dobre gazy pieprzowe maja zawartość MC ok. 1,4% i ostrość od 2.500.000 SHU. Gazy na psy, które są ogólnie najtańszymi gazami pieprzowymi mają ok. 500-700 tyś SHU.

Duży wpływ na moc gazu pieprzowego ma wielkość pojedynczej cząsteczki, która przenika przez błony śluzowe. Im mniejsza cząsteczka tym więcej ich przenika i większe uczucie palenia powoduje. Podczas procesu produkcji, wiodący producenci starają się aby cząsteczki wyrzucanego gazu były jak najmniejsze.